WÅGNES AS

 
 

UTDANNELSE


  1. Fysioterapeut -73, England

  2. Videreutdanning i Manuellterapi -75 til -78

  3. Lærer og eksaminator i Manuellterapi

  4. Akupunkturstudier fra -80, blant annet i regi av dr. Bentze

  5. Medlem av styret og fagutvalget i tidligere Naho

  6. Tidligere leder av NFFs Faggruppe for Manuellterapi

  7. Akupunktør NAFO

  8. Medlem av Akupunkturforeningen

 

Medlem av Akupunkturforeningen          

Manuellterapeut NMT


navn    Dag Wågnes


E-post   dag@waagnes.no


Jobb      33 46 77 31

CV

Jeg flyttet fra Ålesund til England og fysioterapistudier høsten 1969. I 1975 kom jeg til Tønsberg for å videreutdanne meg i manuellterapi. Etter endt utdannelse flyttet vi til Sandefjord og her fortsatte jeg med å utdanne kolleger i manuellterapi etter at jeg fikk min lærerkompetanse.


På begynnelsen av 1980 tallet våknet min interesse for alternativ medisin, og i særdeleshet akupunktur. Dr. Georg Bentze ble min første lærer, og siden forsatte studiene i inn- og utland. Etter et lærerikt opphold i Beijing ved CBIATC kom jeg i kontakt med Bjørn Rismyhr  og siden Inge Hatlenes, og vi etablerte akupunkturforeningen NAHO. Etter flere år i gruppepraksis, etablerte jeg meg i enepraksis i Sandefjord i 1986. Akupunkturpasientene strekker seg over hele TCM registeret, naturlig nok med hovedvekt på muskel-skjelett relaterte lidelser.


Det føles godt å være med på å etablere akupunkturen som et viktig, og tidvis enestående,  komplement til vår tradisjonelle medisin. Vestlig medisin huser mangfold og dyktighet og jeg føler meg best inni meg når "både og" får råde grunnen. Vi har mye samarbeide å utvikle i tillegg til selve faget.


I 2001 ble min datter Annik ferdig utdannet akupunktør, og har siden arbeidet ved klinikken. Det har beriket både meg og pasientene. Hun er dessuten hovedarkitekten bak våre hjemmesider.


Jeg har hele tiden hatt uvurderlig hjelp av min kone Kirsti. Uten henne hadde det hele stoppet opp for lenge siden.